Porno norsk kristen

porno norsk kristen

At vi heller vil holde ting skjult for andre mennesker enn for Gud. Så den berømte dårlige samvittigheten er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved, og ha et bevisst forhold til hvorfor man har den. Jeg forstår ikke hvorfor man skal droppe begrepet, bare fordi det er uvant. Men ok, da er begrepet "religiøs porno" bedre? Ja, som sagt, jeg har sagt hva jeg mener om skyldfølelse. Det er ikke Gud som ønsker vi skal gå rundt med den. Snarere tvert i mot.. Haha, jeg tar poenget: Poenget mitt er jo nettopp en tegneserieporno som følger kristen etikk.

Med andre ord skulle ikke scenarioet vært at man treffer i sentrum man aldri har sett før og blir de med hjem osv Etter mitt syn en fin ide! Men det kommer nok aldri til å bli stuerent i kristne miljø, og dersom det blir utgitt under kategorien "kristelig porno", kommer det til å bli debatt av en annen verden Årsaken til dette er at skriftene forteller en historie om livet på jorden - det jordiske - også beskrevet som det forgjengelige dødelig liv, det som vi lever nå, inntil den siste basun lyder, da skal alle forvandles og få et nytt liv og de døde skal stå opp, dette er historiens motpol, det himmelske og uforgjengelige udødelige liv.

Å bli forvandlet og få et uforgjengelig liv udødelig betyr at da er vi ikke lengre jordiske vesener med alle dets laster som befant seg under loven, men himmelske, og underlagt Kristus, da først kan en kalle seg kristne, det betyr i vårt neste udødelige liv, da kan vi kalle oss kristne. Dette betyr jo at vi som lever i det gamle og forgjengelige menneske ikke er underlagt kristendom slik de fleste tror, men er underlagt den første og syndige Adam.

Bibelen taler om to kategorier av mennesker - de døde og forgjengelige og de levende og uforgjengelige. Dette kommer klart til uttrykk i 1. For liksom alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus. Når jeg blir opphøyet fra jorden skal jeg dra alle til meg. Å leve i forkant av sitt egentlige liv beskrives i 1. Men den som lever etter sine lyster, er levende død. Dette betyr at vi lever i vår syndige verden enn så lenge, og kan intet gjøre ved det før Kristus kommer ved den siste basun, vi er alle dødelige mennesker som lever i det som det virkelige liv udødelige kaller synd, men dette er også skille mellom det jordiske liv og det himmelske liv, eller godt og ondt, for når en blir forvandlet, så forvandles også ens gjerninger seg - synden er tatt bort, vi driver ikke lengre med hor, usømmelig snakk osv.

Til slutt vil jeg bare minne om et skriftsted som er særdeles viktig å ta i betraktning av hva jeg ovenfor har skrevet om, nemlig å tilhøre kategorien de døde oss dødelige jordiske mennesker og de levendes som er de samme som Jesu førstegrøde; Rom. Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Jeg glemte i farta hovedbudskapet fra det jeg skrev om, porno tilhører den første kategorien, det jordiske menneske - henlagt under arvesynden - dette blir tatt bort i kategori to, det uforgjengelige mennesket.

Er det villfarelse å simpelthen komme med et forslag? Jeg har ikke sagt at jeg er sikker, men det må da være lov å lufte tanker uten å bli kallt for "en som fører vill".

Drange, men kommentaren min var ikke å stemple deg personlig, som en som fører vill, da misforstår du. Alle som tror de er kristne bedriver en egen utplukking av bibelvers som gjør at de tror de er kristne, mens det hele er ment å være for fremtiden. Uansett  hva vi enn gjør i våre liv så lenge vi er av det dødelige slaget, så lever vi i synd, fordi vi ikke kan kvitte oss med arvesynden så lenge vi er jordiske.

Villfarelsen gjelder de som tror Gud kan utrette noe for oss dødelige mennesker, mens Gud er bare Gud for de som vekkes opp fra de døde og døde gjerninger som regnes for jordiske.

Derfor er porno en jordisk gjerning som er å betrakte som døde gjerninger fordi den er jordisk, og ikke regnes blant himmelske gjerninger. Derfor er jordiske gjerniner jordiske og stemplet med forgjengelighet. Det jeg her mener, lever en i synd, er det ikke ens egen feil, men en medarv fra skapningens begynnelse, den vil Gud i fremtid rette opp.

Derved er porno i framtid en saga blott, da er vi er blitt kristne ved oppstandelsen til det nye liv, derfor er kristen porno en umulighet. Hvis begjær i ekteskapet ikke er synd jeg antar at vi er enige der , hvorfor skulle det da være synd om det ble brukt i en kontekst som hverken objektiviserer eller angriper våre medmennesker?

Skriftene taler til oss gjennom fortid, nåtid og framtid, tilsammen utgjør disse tre tider 0 - tid. I fremtid er døde gjerninger et tilbakelagt stadium, nå Bibelen fremlegger slike ting, da er med andre ord våre liv på jorden et tilbakelagt stadium, når våre liv og døde kropper slutter å leve, til en fornying til "det nye menneske", det himmelske.

Ser en tilbake på seg selv i fremtiden, er selv ekteskapets begjær en død gjerning. Døde gjerninger er det som i fremtid blir tatt bort                                                                   Det er vanskelig å forstå seg på Bibelen, men hvis du tenker og ser tilbake på deg selv i en fjern fremtid den dagen da du oppstår i uforgjengelighet 1.

Kristensen, forstår jeg fortsatt ikke hva du vil frem til. Ja det kan godt hende at sex ikke eksisterer i himmelen det tror vel strengt tatt ikke jeg heller. Men nå er det nå en gang slik at vi for øyeblikket lever på jorden og hvordan forholder vi oss da rent praktisk til bibeltolkning og til vår seksualitet?

Slik som Bibelen beskriver alt forgjengelig, har du ikke lest om de sju brødre hvor den ene giftet seg og døde, og da han ikke hadde barn, etterlot han sin hustru til broren Men hvem skulle så ha henne i oppstandelsen, hvem av de sju skulle da ha henne til hustru?

Alle har jo hatt henne. Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft. For i oppstandelsen verken tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er Guds engler i himmelen. Av dette burde du forstå at kristendom tilhører himmelen og ikke denne verdens synd som vi lever i, sexualitet tilhører altså denne verden og kan ikke innføres inn i bibeltolkning på hvordan vi skal forholde oss til den.

Det spilte ingen rolle hvor mange menn kvinnen hadde hatt da oppstandelsen kom, det samme burde være tilfelle for menn også. Videre står det i versene 31 og Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som er talt til dere av Gud, som sier: Han er ikke de dødes Gud, men de levendes. Dette burde forstås slik at vi er de døde, vi som ennå tilhører forgjengeligheten, for vi vet alle at vi en eller annen dag skal dø, derfor er vi forgjengelige og kalles i skriften for de døde, og Bibelen snakker ikke til oss forgjengelige som sådan, men til de uforgjengelige hvordan de skal opptre.

Hvis du ser litt på hva KK skiver og det han har skrevet om seg selv i sin profil så virker det som at han mener at vi blir kristne først når vi kommer "til himmelen". Det er klart at det er en helt annen definisjon av ordet kristen enn det de fleste andre forbinder med det ordet. Det står også henvist i hans profil til en kommentar der han skriver om hva han tror på. Siden han tror at Gud kommer til å rettferdiggjøre alle folk og ingen går fortapt så har eventuell synd ingen betydning.

Og som han skriver i en kommentar i denne tråden: Vi er ikke kristne nå, men blir det når Gud retter opp skapningen. Beggynnner å bli lei av all porno debattene hehe. Men det er en ung mann som er trådstarter og spør om det går an å ha kristen porno.

Så mye tull altså, derfor jeg tenkte på at han var så ung og vokst opp med masse av porno rundt en overalt hvor de unge ferdes. Det virker nesten som om enkelte unge ikke klarer å tenke sex uten porno. Porno er blitt så selfølgelig for dem at de tror vist de blir fratat sexlivet om de ikke får sin porno. Jada ikke bare de unge mange eldre og.

Pornoen har jo vært ei stund så mange eldre og tar den kaka, men den oppvokste generasjon tar porno så mye mere selfølgleig enn før. Det var noen gutter før som var mere porno fikserte enn andre.

Nå skal pornoen inn over alt! Før måtte de som ville ha porno offentliggjøre seg for butikkekspeditrisen. Nå trenger de ikke det mere. Så det var mest de typer gutter og da som kjøpte sådant, selv om nok både kompisser og andre kunne komme over det en gang i hytt og pine. Hadde ikke pornoen funtes hva hadde dem gjort da! Iallefall ville etterspørselen etter å finne seg et forhold å leve i hvert større. Gutter og menn ville vært mere aktiv etter å finne seg ei jente. Normenn er jo og kjent for å være trege med å skjekke opp damer.

Det igjen kan ha sin årsak i at Norske kvinner igjen skal være så veldig store. Menn tar ikke sjangsen på å skjekke dem opp. Syk kultur vi har fått. Man hører jo fra gamle amerikanske filmer romantiske historier som mannen som sa om dama si "my litle baby" De vil at dama skal være mindre enn de selv og koselige.

Det er ei trist utvikling rett og slett kjedelig ingen flere romantiske cowboyer!! Så fint at min ungdom er over og jeg er i et etablert forhold, syntes ikke denne kulturen de unge har i dag er noe koselig i det hele tatt. Dessuten for meg er det ikke porno med tegeseriefigurer som gjør sexuelle ting.

Det er umoralsk smussliteratur. Hvorfor skal en streve som tullinger for å prøve å få rettferdigjort porno til å med å kalle det kristenporno.

Det blir så mye skrull en skal prøve å bruke krefter på. Hvorfor ikke heller lete frem tanker og muligheter til å få leve et normalt liv slik Gud ønsket det? Hvorfor ikke heller bruke energi på finne seg ei dame og gifte seg med å få barn med.

Hvorfor ikke heller bruke energi på det! Joda det finnes jo oppblåsbare dukker og barbie dukker og til og med mannebarbie dukker det er bare å begynne å leke sexuele handlinger med dem, enn å leve et normalt liv og finne seg ei dame på orntlig. Hvorfor i all verden alt dette skrullet! Hvorfor skal en ha slik "Lekesex" er ikke barndommen over! På tide å ta livet på alvor å finne seg en å dele livet med å ha sex med slik vi er skapt til. Det er enkelt å greit å bare sette seg ned på ræva å glo på porno.

Uten at jeg fordømmer noen som måte bruke porno. Det har jeg ingen intresse av. Det bryr mefg ingenting om alle satt på ræva og glodde på porno hele livet sitt.

Jeg sier helst stakkars folk for et liv. Få opplever jo i disse skillsmisse tider og at de får sett hvordan forholdet er etter tyve tjuefem år om ikke tredve. Synd at færre og færre deler den erfaringen. Det er noe morsomt som skjer da som må erfares av vær enkelt.

Det er tirste tanker jeg får rundt all ødelagt kultur og levesett ikke fordømmelse. Så håper ingen får adrenalinkick og hormonforstyrrelse og teosteron bombe oppførsel av mine innlegg. Er jo vant med at mannspanelet gårt av skaftet om kvinner prater om pornoen som jo mest er noe som har tilhørt mannen. Daghns mann, ikke den mannen som levde før i verden. For da fantes ikke slik porno som i dag. Men de klarte seg meget godt. Og i følge gamle spillefilmer og det folk i generasjoner over meg har fortalt, var selv den Norske mann bedre til å skjekke damer før i tiden.

Så han kunne skjekke damer, det var før ho skulle være stor og mektig og likestilt og klare seg selv, og før pornoens tid. Damer vil helst ha menn som er større enn seg på noen måte. Det er jo utroskap. Hvordan en kvinne reager på det unaturlige som porno er er vidt forskjleig. Tør nesten ikke åpne tråden i morgen ,dere kommer til å kvervulere noe så veldig. Men må få lov å ha meninger rundt ting. De uten dame klarte seg og uten porno som sex før i verden.

Med porno mener jeg et menneske med identiet av kjøtt og blod altså ikke tegneseriefigurer i sex stillinger og som har sex. Jupp men nå ble jeg møkka lei av dette møkka lei!!! Ha bare pornoen deres endelig!!!! Dagens leder Kirke og kristenliv Religioner og livssyn Fra oppvekst til alderdom Helse, liv og død Innvandring og integrering Politikk og samfunn Klima, miljø og bistand Utenriks Kultur, idrett og media Respons på verdidebatt.

Jesus sier jo i Matt 5,27 at: Logg inn og kommentér eller registrer deg. Bli med i debatten! Heidi Terese Vangen 46 innlegg   kommentarer. Jeg vil gi et klart nei. Jeg skriver kort fordi jeg er trøtt ; Selv tegnet porno er laget for å vekke begjær for begjærets skyld, eller forløsningen av begjæret sin skyld, og det gjør lite annet enn å styrke  egoet. Pia Sæther 3 innlegg  20 kommentarer. Porno er vel ikke mer kristent enn vårruller er buddhistisk Dan Aksel Jacobsen 2 innlegg   kommentarer.

Kristensen 65 innlegg   kommentarer. Begrepet er vel i seg selv ganske irrasjonellt og ubrukelig? Eller hva er forskjellen på det jordiske og det himmelske vesen? Eller hvem er de uten synd? Om det jordiske liv. Om det himmelske liv.

Ånden er det samme som det nye liv Salm. Sølvi Sveen 32 innlegg   kommentarer. Martin Drange innlegg   kommentarer. Grete Ullestad 52 innlegg   kommentarer.

Jeg kunne ikke tro mine egne øyne da jeg leste dette innlegget fra Martin Drange. Skal vi le eller gråte? Har noen lesere noen gang hørt om « kristen porno »? Rent personlig kjenner jeg «frysninger» over Dranges utsagn: Hvorfor har du ikke kommentert Kristensens mange bibelhenvisninger om begjæret?

Ullestad Ja, altså jeg kan ikke svare for kristne som har levd før meg, eller andre kristne som lever i min tid. Så får andre ta ansvar for sitt ; Og jeg skrev vel i innlegget at noen kristne gründere kanskje burde realisere det jeg skriver her, om de mener det er en god idè. Arne Henriksen 3 innlegg   kommentarer. P Ja, som sagt, jeg har sagt hva jeg mener om skyldfølelse.

Kristen porno er like ikke-eksisterende som kristen potetball. Porno er porno, potetball er potetball. Ingen av delene tror på Jesus, sist jeg sjekka: Drange Litt synd at det er så få som forstår Bibelens budskap her, og i det store og hele.

Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Dere farer ganske vill. Begjær i ekteskapet er da vel ikke døde gjerninger? Drange Du forstod visst ikke dette med døde gjerninger? Er godt mulig at jeg har skrevet: Jon Ivar Tønnesen 6 innlegg  70 kommentarer. Gå til den siterte teksten. Turid Holta 0 innlegg   kommentarer. Noo romantik cowboy anymore!! Hjelpe meg så hjelpesløse folk er blitt om de må ha porno som sex.

Det er vist om å gjøre og få den med seg overalt. Jeg synes det er helt kokkelimonke. Da var Normannen en god dameskjekker!!! I dag er han dau!! Vær så snild ikke overfall meg!! Får jeg lov å si at jeg syntes at porno er U mandig uten at dere dreper meg? For noen blir menn med porno veldig liten og hjelpesløs og umandig Og noen opplever dem brutale onde og harde. Siste innlegg Riv kirkens pyramider av. Skilles og møtes er håpets sang av. Jo, Listhaug er politiker av.

Ute av verden av. Kriminalomsorgen i Sofia, Bulgaria av. Er dåpen nødvendig til frelse? Abonnementet stopper automatisk etter tre uker. Søk  i  alt  innhold  på VL. Hva er Vårt Land? Nærmere 70 menn diskuterte porno i Salem misjonskirke i Kristiansand. Det er som rusmisbruk. Før måtte man på kiosken, nå kan alt lastes ned på internett.

Dermed sitter unge menn alene foran skjermen, sier en anonym predikant som selv var avhengig av pornografi. Religiøse ser mer porno enn andre. Pornobruk blant kristne I avdekket en Promise Keepers-undersøkelse i USA at halvparten av mennene på et kristent arrangement brukte pornografi innen en uke etter ankomst til møtet.

Christians and Sex Leadership Journal Survey, mars Biskoper kaller Trump-politikk umoralsk. Amerikansk politiker brukte samme bibelvers som Quisling. Våpenhvile under id-feiring gir håp om fred i Afghanistan. Trekker seg fra lederverv i Vårt Lands representantskap. Økningen merkes særlig blant unge ledere. Flere seksuelle krenkelser i NLM. Ap har fått tøffere retorikk om innvandring.

.

: Porno norsk kristen

Norsk chat uten registrering e thai massasje 720
VIOLA ESCORT CAM TO CAM SEX CHAT 173
LENE ESKORTE NORSKE PORNOFILMER Incall girls knulle treff
Porno norsk kristen 369
apr Mange vil kommentere og gi råd til en ung kristen mann som forteller på 1,1 - 2, 2. Noen andre klipp fra ordskiftet om porno på iparralde.eu: Mener pastoren at denne delen av det norske samfunnet skal ligge «ubrukt»?. Jeg lurer bare på om det er greit å se porno uansett som du er kristen,og jeg vet at Sex er for iparralde.eu jeg er så alene å vil ha sex,eller vil bli kåtJeg vet. Enslige kristne folk har sine seksuelle drifter som gifte par og har full rett innfor Gud til og porno, da mener jeg helt vanlig porno som ikke strider med norsk lov .

Hot thai escorts haugesund sex

Det gjør meg ingenting. Hvis du ser litt på hva KK skiver og det han har skrevet om seg selv i sin profil så virker det som at han mener at vi blir kristne først når vi kommer "til himmelen". Jeg bor i Danmark, og forskjellen er overtydelig. Fordi du åpner hjertedøren opp for synd og å bli plaget av sex danmark naken chat. Dranges subjektive løsning består i at den kristne mann anbefales å begjære en konstruert «fantasifigur», ikke en konkret og reell kvinne. Ingen mennesker har det godt da, sier predikanten til lokalavisen. Ingen av delene tror på Jesus, sist jeg sjekka: Thai massasje asker mann søker kvinne

Damer i oslo thailand escort service

Copyright © 2018 Asia